برای "اشغال وال استریت"شبكه اجتماعی ایرانی راه اندازی كنید

آمریكا در جریان فتنه سال٨٨ تمام توان اینترنتی خود را برای حمایت از فتنه گران بسیج كرد و امروز كه جنبش ضد سرمایه داری در غرب به راه افتاده و دولت آمریكا شبكه های اجتماعی را به روی آنها می بندد، لازم است كه ایران، برای جنبش اشغال وال استریت، شبكه اجتماعی مجازی تاسیس و به آنها ارائه نماید.


جنگ نرم مشرق- بحران اقتصادی غرب از ظرف خود سرریز كرده و بحران هایی اجتماعی را دامن می زند كه پایگاه نظام سرمایه داری غرب یعنی قلب وال استریت را به لرزه در آورده؛ اما امروز كه مردم آمریكا از ظلم نظام سرمایه داری و لیبرال دموكراسی به فریاد آمده اند، وظیفه و نقش جمهوری اسلامی چیست؟
سایت توئیتر برای ارتقاء نرم افزاری خود نیاز به تعطیلی موقت داشت، اما روزهای پر التهاب انتخابات سال٨٨ ایران فرارسیده بود و فتنه گران، فرصتی را برای آمریكا فراهم كرده بودند تا شاید رویای براندازی دشمن اصلی خود را محقق كنند! در این شرایط دولت آمریكا كه باید در كوره جنگ رسانه ای خود علیه ایران می دمید، به سایت توئیتر دستور ادامه كار داد و تمام توان رسانه های اینترنتی خود همچون سرویس های گوگل، فیس بوك و ... و خدمات ضد فیلترینگ و شبكه های پیچیده ای چون دارپا را برای ارائه كاملترین خدمات به فتنه گران بسیج كرد. البته در ادامه پروژه هایی نظیر، دكمه قرمز قطع اینترنت، اینترنت چمدانی و اینترنت ماهواره ای را دنبال می كند تا دست حكومت های ضد آمریكایی همچون ایران را از تصرف اینترنت كوتاه كند.
آمریكا همواره برای براندازی حكومت های معارض خود خدمات مختلف فنی به كاربران معارض این حكومت ها داده و برای تحقق این امر شبكه های اجتماعی را كه می توانند نقش هماهنگ كننده گروه های معارض را داشته باشند، توسط سرویس های جاسوسی خود گسترده كرده است و بر عكس؛ برای حمایت و بقاء حكومتهای دست نشانده خود خدمات فنی قطع اینترنت، فیلترینگ و ... ارائه كرده است.
اكنون در شرایطی كه جنبش اجتماعی " وال استریت را اشغال كنید" براه افتاده تا نبض اقتصادی غرب را كه نبض حیات و ممات غرب است، متوقف نماید، فرصتی برای جمهوری اسلامی است تا دشمنان خود را ضعیف تر كند و در راستای آرمان استكبار ستیزی خود قدم بردارد و از جنبش اجتماعی ضد نظام سرمایه داری و لیبرال دموكراسی غرب حمایت كند.
در راستای این جنگ نرم، آمریكا بارها صفحات فیسبوك و توئیتر را برای مردم خود و علیه این جنبش، مسدود نموده و لازم است كه جمهوری اسلامی، خدمات تكنیكی مورد نیاز این جنبش اجتماعی، همچون "شبكه های اجتماعی" امن، را راه اندازی نماید و در اختیار این گروه برای ادامه اعتراضات خود قرار دهد و (معادل مواضعی كه معمولا آمریكایی ها می گیرند) این اقدامات را حمایت از حق قانونی معترضان و حمایت از حقوق بشر اعلام كند.
آمریكا در جریان فتنه ٨٨ اعتراض فتنه گران را اعتراض به نظام سیاسی ایران می خواند و امروز، اعتراضات مردم خود را خواسته های اقتصادی می خواند. باید توجه داشت كه بنیان انقلاب اسلامی ایران بر "فرهنگ" بنا شده و بحران فرهنگی منجر به انحراف انقلاب اسلامی خواهد شد، اما بنیان تمدن غرب بر "اقتصاد" استوار است و بحران اقتصادی به فروپاشی تمدن غرب منجر خواهد شد. لذا در راستای اضمحلال تفكر ضد اسلامی ، یعنی نظام لیبرال دموكراسی و سرمایه داری، جمهوری اسلامی باید وظایف انقلابی خود را بی دریغ انجام دهد.
طبقه بندی: سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
برچسب ها: اشغال وال استریت، برای " اشغال وال استریت " شبكه اجتماعی ایرانی راه اندازی كنید،