تبلیغات
یک فنجان چای داغ - همسران پیامبر
تاریخ : یکشنبه 16 بهمن 1390 | 10:14 ب.ظ | نویسنده : مصطفی چ

بعضی وقت ها کسانی دلیل مخالفت خودرا با اسلام،اختیارکردن همسران متعدد توسط پیامبراسلام ونعوذبالله هوسرانی ایشان اعلام میکنند.به این خاطر لازم دیدم این متن از کتاب سیره ی پیامبر اکرم(ص)رابرای تبیین موضوع بیاورم

برای خواندن بقیه ی این مطلب جذاب به ادامه ی مطلب توجه فرماییدازدواج های پیامبربه خاطر مسایل جنسی نبود.زیرا آن حضرت در سن ۲۵سالگی با حضرت خدیجه که چهل ساله بود ازدواج کرد و تا سن ۵۳سالگی یعنی به مدت ۲۸سال،تازمانی که حضرت خدیجه رحلت نمود،آن حضرت ازدواج دیگری نداشت.

پیامبر ۶۳سال بیشتر عمر نکرد و تمام ازدواج های مکرر حضرت در ۱۰سال آخر عمرشان بود.آیا ازدواج بعد از سن۵۳سالگی را می توان گفت برای شهوت بوده است؟

آیا انسان برای هوس های نفسانی،زنان یتیم دار،شوهرمرده،طلاقداده شده و سالمند می گیرد؟از میان زنان پیامبراکرم(ص)تنها یک نفر دختر بود و او عایشه بود که هنگام عقد ۶ ساله بود.چندسالی در عقد بود تا آنکه ۹ساله شد و در مدینه عروسی کرد.آیا مردی که قصد هوسرانی دارد سه سال منتظر می ماند که ۶ساله ای نه ساله شود؟

واقع آن است که ازدواج با آن زنان به خاطر آن بود که در آن زمان رسم بود که قبیله ها از بستگان و داماد های خود حمایت می کردند و پیامبر اکرم(ص)تشخیص دادند که با چندین قبیله فامیل شوند تا حمایت قبیله را برای پیشرفت اهداف خود داشته باشند و هم قبایل نیز نسبت به یکدیگر حسادت کنند.عجیب آنکه پیامبر حتی بعضی از همسرانش را ندید.زمانی که ابوسفیان و معاویه مسلمان نشده بودند،خواهر معاویه و شوهرش مسلمان شدند و به حبشه هجرت کردند ولی شوهرش در حبشه مسیحی شد.این زن که می بایست از همسرش جدا شود،نمی توانست به خانه پدر و برادر مشرک برگردد.حضرت او را به عقد خود درآورد تا مرهمی برای ضربه های روحی و اجتماعی او باشند.

بعضی از این ازدواج ها برای شکستن سنت های غلط جاهلی بود.چنانکه در جاهلی عقیده داشتند همان گونه که انسان نمی تواند همسر فرزند خود را بگیرد،نمی تواند همسر فرزند خوانده ی خود را نیز بگیرد.پس این که زید همسرش را طلاق داد،پیامبر به فرمان خدا اورا به عقد خود درآورد تا سنت جاهلیت را بشکند.

کوتاه سخن آنکه اکثر زن های پیامبر(ص)بیوه بودند و دوران جوانی و نشاطشان گذشته بود و هرکدام یکی دوبار ازدواج کرده و یتیم دار بودند و ازدواج پیامبر با آنان در زمانی بود که پیامبر نام و نشانی پیدا کرده بود و بهترین دختران حاضر به ازدواج با آن حضرت بودند.

اضافه بر این ها پیامبر با داشتن همسران متعدد،اکثر شب را با خدا خلوت می کرد.این ما هستیم که با داشتن یک همسر خدا را فراموش می کنیم.تعدد همسر اگر جلو رشد،معنویت،جهاد،عبادت و رسیدگی به وضع جامعه و دردمندان را نگیرد،بلکه سبب سرپرستی و مایه عزت و نجات آنان بشود هیچ مانع عقلی در کار ندارد.اگر گاهی تعدد همسر در نظرها بد جلوه می کند به یکی از چند دلیل است:

  1. مرد به عدالت رفتار نمی کند

  2. هدف مرد از تعدد همسر،هوسبازی است نه اهداف مقدس

  3. استعدادهای دیگر مرد صرف زن داری می شود

در طول تاریخ،معمولا آمار زنان بی شوهر از مردان بی همسر به مراتب بیشتر است.راه دور نرویم در همین کشور خودمان چندین هزار مرد شهید شدند که زنان آن ها بیوه هستند.گر چه عده ای از آنان به هر دلیل مایل به ازدواج نیستند اما نمی توان نیازطبیعی وعاطفی واجتماعی دسته دیگر را نادیده گرفت.این از یک سو،از سوی دیگر یتیمان به سرپرست نیاز دارند.بنابر این طرح تعدد همسر اشکال ندارد لکن عوارضی دارد که آن عوارض و هوس بازی ها و بی عدالتی ها از یک سو و توقعات نابجای بعضی از زنان از سوی دیگر مسأله را به صورت حادی درآورده است.

قرآن به پیامبر می فرماید:باید همسرداری به گونه ای باشد که زن با دیدن شوهر،چشمش روشن شود و مرد به گونه ای زندگی را اداره کند که زن غصه نخورد و مرد در چهارچوب وحی و فطرت و عقل زن را راضی کند."ذلک ادنی ان تقرّ اعینهنّ و لا یحزنّ و یرضین بما آتیتهنّ کلهنّ"و هرکس زنان متعدد دارد باید میا آنان به عدالت رفتار کند و اگر نگران عدالت خود است به یک زن اکتفا کند."فان خفتم الا تعدلوا فواحدة"

در یک مورد،زنان پیامبر از حضرتش خواستند که اکنون که در جبهه ها پیروز می شوی و غنایم جنگی به دست می آوری برای ما طلا و زینت و رفاهیاتی تهیه کن.آیه نازل شد:ای پیامبر به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید،بیایید تا شما را (با پرداخت مهرتان)بهره مند سازم و به وجهی نیکو(بدون قهر و خشونت)رهایتان کنم.

از این آیه فهمیده می شود که

  1. زندگی رهبر باید ساده باشد و رهبر نباید تحت تاثیر تقاضاهای همسرش قرار گیرد

  2. با قاطعیت جلوی توقعات نزدیکان را بگیرید زیرا خطر دنیاگرایی حتی خاندان نبوت را تهدید می کند

  3. مسؤولیت های الهی بالاتر از مسؤولیت های خانواده وتامین نیاز های آنهاست

  4. گرچه کمیابی از زر و زیور دنیا حرام نیست لکن در شأن خاندان نبوت نیست.زیرا رهبر و هم بستگان او زیر نظر و توجه مردم قرار دارند و باید بخاطر قداست رهبری از بعضی از مسایل خانوادگی و رفاهی گذشت

  5. اگر مجبور به طلاق شدید راه جدایی نیز با نیکویی و عدالت طی شود

طبقه بندی: دینی،  بیشتر بدانیم،