تبلیغات
یک فنجان چای داغ - مجری وهابی مدعی شد شیعیان از همه ادیان باطل ، فاسد ترند

اتهام بی سند؛ 

  مجری وهابی مدعی شد شیعیان از همه ادیان باطل ، فاسد ترند

مجری وهابی، در ادامه توهین های خود، تشیع را از ادیان باطل نیز فاسدتر خواند.  

به گزارش سرویس دینی جام نیوز، مجری یکی از شبکه های وهابی ادعا کرد تشیع یک مذهب رافضی است. یعنی از دین اسلام خارج شده اند.
جالب اینجاست که این تعبیر دقیقا یکی از همان نسبت های ناروایی است که در زمان ائمه(ع) به ایشان نسبت می دادند.
این مجری در ادامه توهین های خود به شیعیان، بدون ذکر سند، روایتی را به امام صادق(ع) نسبت داد که ایشان فرموده اند شیعیان از همه ادیان باطل، فاسدترند!
این کارشناس توضیح نداد که چگونه ممکن است کسی که خود مؤسس مذهب شیعه اثنی عشری است، پیروان خود را باطل و فاسد معرفی کند.
طبقه بندی: بیشتر بدانیم،  سیاسی،  دینی،