تبلیغات
یک فنجان چای داغ - سیب کرم خورده ای به نام فرد مذهبی!
تاریخ : یکشنبه 25 دی 1390 | 11:18 ق.ظ | نویسنده : امیر حسین عربان

نگاه یک کشیش به جامعه دین داران؛
سیب کرم خورده ای به نام فرد مذهبی!

مجری شبکه مسیحی 'نجات'، ضمن توهین به افراد مذهبی، آنان را به سیبی تشبیه کرد که پر از کرم است.

به گزارش سرویس دینی جام نیوز؛ مجری شبکه مسیحی "نجات" که سعی در جذب مخاطب و ترویج دین دارد! در تاریخ 1 ژانویه (11 دی) به افراد مذهبی توهین کرد.
کشیش "صفا" مجری برنامه تعلیمی "روز نجات" مدعی شد : «افراد مذهبی مانند سیبی هستند که داخل آن پر از کرم است. بیرونش زیبا است ولی درونش پر است از بدی و شرارت و زنا و ناپاکی.»
شایان ذکر است، تناقض رفتاری این کشیش مسیحی در حالی صورت می گیرد که یکی از روش های تبشیری آنها، جنگ و ستیز با مذهب و مذهبیون بوده و همیشه افراد مذهبی را مورد نکوهش شدید قرار می دهند. به نظر می رسد این روش از آن جا نشأت می گیرد که این شبکه ها قدرت جذب خود را از دست داده اند و تنها به توهین و ناسزاگویی روی آورده اند.
طبقه بندی: بیشتر بدانیم،  سیاسی،